Aktuelt

Christian Radich

Windjammer er et livsmestringsprogram utviklet av Stiftelsen Christian Radich. Windjammer er et tilbud til norske ungdommer som av ulike årsaker lever i en form for

Les mer »

Ingen skal drukne

Redningsselskapet visjon er at «ingen skal drukne». En rekke andre aktører driver også drukningsforebyggende arbeid. Høsten 2021 tok Redningsselskapet et initiativ for å etablere en

Les mer »

Veteran møter veteran

Like før jul i 2021 fikk foreningen Veteran møter veteran overrakt en ny bil. Gaven kom i stand etter initiativ fra Gunnar Sønstebys Minnefond. Veteran

Les mer »

Friluftsglede

Friluftsglede i skolen er Skiforeningens viktigste integrerings- og inkluderingstiltak. Årlig er 3.000 tredje- og fjerdeklassinger fra skoler øst i Oslo sammen med instruktører på tur

Les mer »

Utrett noget, forsøk å gjøre det slik at verden bedres gjennom ditt liv. Stort behøves ikke - men la noget bli stående igjen av godt hvor du ferdes.

Ragnar Stoud Platou

Hans Herman Horns Stiftelse er en allmennyttig stiftelse som har til formål å støtte tiltak av sosial, humanitær eller samfunnsmessig art. Stiftelsen mottar og behandler ikke søknader. Prosjekter som støttes, identifiseres etter egne prosesser.

Bidragene går til allmennyttige formål innen følgende hovedområder: