Om stiftelsen

Stiftelsens oppretter Hans Herman Horn (midten). Sammen med sine barn (f.v.): Hans Herman Horn jr, Cornelia Horn, Birgitte Horn Bull og Ragnar Horn. 
Sikkerhet til sjøs. Redningsskøyten RS 172 Ragnar Stoud Platou ble døpt i august 2021. F.v: Ragnar Horn, Cornelia Horn, Annette Malm, Birgitte Horn Bull. Foto: Redningsselskapet.

Hans Herman Horns Stiftelse (HHHS) er en allmennyttig stiftelse, opprettet i 1984.

Formålsrealisering. Stiftelsens formål er a støtte tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig, forskningsmessig, idrettslig eller samfunnsmessig art.

I tråd med oppretterens intensjoner, prioriteres støtte til følgende hovedområder:

Stiftelsen identifiserer primært selv prosjekter som skal støttes, og tar initiativ til utdeling.

Administrasjon. HHHS har et styre på 6 medlemmer, og ledes av Odd Ingar Solbakken. Medlemmer av familien Horn er til enhver tid representert i styret, og bidrar til å ivareta oppretterens intensjoner og sikre kontinuitet i arbeidet med å fremme stiftelsens formål.

Historien. Hans Herman Horn (1931-2020) var forretningsmann. Han ledet i mange år skipsmeglerforetaket R. S. Platou. Han uttalte i mange sammenhenger at den som var heldig i livet, også var forpliktet til å gjøre en innsats for andre. Etablering av stiftelsen var Hans Hermans bidrag tilbake til samfunnet.

Hans Herman Horn i jolla på Hvaler. Foto: Lisett Warming