Om stiftelsen

Stiftelsens oppretter Hans Herman Horn (midten). Sammen med sine barn (f.v.): Hans Herman Horn jr, Cornelia Horn, Birgitte Horn Bull og Ragnar Horn. 
Sikkerhet til sjøs. Redningsskøyten RS 172 Ragnar Stoud Platou ble døpt i august 2021. F.v: Ragnar Horn, Cornelia Horn, Annette Malm, Birgitte Horn Bull. Foto: Redningsselskapet.

Hans Herman Horns Stiftelse (HHHS) er en allmennyttig stiftelse, opprinnelig etablert i 1984. Ved en testamentarisk gave ble stiftelsen betydelig utvidet da Hans Herman Horn gikk bort i 2020.

Hans Herman Horn (1931-2020) var forretningsmann og ledet i mange år skipsmeglerforetaket R. S. Platou. Han uttalte i flere sammenhenger at «den som er heldig i livet, også er forpliktet til å gjøre en innsats for andre. Etablering av stiftelsen var Hans Hermans bidrag tilbake til samfunnet.

Formålsrealisering. Stiftelsens formål er a støtte tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig, forskningsmessig, idrettslig eller samfunnsmessig art.

I tråd med oppretterens intensjoner, prioriteres støtte til følgende hovedområder:

Utdeling. Stiftelsen identifiserer selv prosjekter som skal støttes, og tar initiativ til utdeling etter egne prosesser. Fra 2023 behandles ikke lenger individuelle søknader om støtte.

Langsiktighet og tidlig involvering. Det legges vekt på å gi støtte med til prosjekter av langsiktig karakter. Stiftelsen ønsker å komme tidlig inn i initiativ for å kunne påvirke resultater og stille krav til prosesser.

Samarbeid. De fleste saker støttes i samarbeid med andre aktører, som spleiselag.

Styre. Stiftelsen skal ha et styre på 3-7 medlemmer. Styreleder er Odd Ingar Solbakken. Medlemmer av familien Horn er til enhver tid representert i styret, og bidrar til å ivareta oppretterens intensjoner og sikre kontinuitet i arbeidet med å fremme stiftelsens formål.

Hans Herman Horn i jolla på Hvaler. Foto: Lisett Warming